Společným tréninkem jsme se rozloučili s rokem 2019. Soutěže, povídání a dárečky ukončilo společné setkání všech členů.