Členské oddílové příspěvky jsou stanoveny na období září 2023 - červen 2024. S tím, že je možno hradit pololetně.

Platba za pololetí (za období září – leden) ve výši 2800,- Kč / celorok 5600,- (za období září – leden) je splatná do 30.9.

Druhé pololetí (za období únor - červen) do 31.1. 2024

Neponižujeme platby v případě, pokud děti navštěvují trénink jedenkrát týdně.

V případě úhrady členských příspěvků za více dětí z jedné rodiny, se u každého dalšího z dětí příspěvek ponižuje o 250, - Kč za jedno pololetí.

Jsme zapojeni do projektu Darujeme kroužky dětem, více info na www.aktivnimesto.cz, zde upozorňujeme, že je potřeba uhradit plnou částku oddílových příspěvků a až následně po obdržení příspěvku z Aktivního města vám bude částka přidělená z projektu vrácena na účet, ze kterého byly uhrazeny oddílové příspěvky.

Potřebné údaje při platbách převodem na účet vyplňujte pečlivě.

Ti, jejichž platba nebude identifikovatelná, budou bráni, jako neplatiči.

Úhrada členských oddílových příspěvků se provádí převodem na účet:

 

Bankovní spojení : UniCredit Bank

Číslo účtu : 2113508248/2700 

Variabilní symbol : rodné číslo do lomítka a v poznámce uvést celé jméno člena

Nejsme plátci DPH.

 

Statistiky

Počet zobrazených článků
295625

Vyhledat