Členské oddílové příspěvky jsou stanoveny na období září 2019 - červen 2020 na výši 4500,- Kč

Členské příspěvky na výše uvedené období je třeba uhradit do 1. října 2019.

Pro stávající členy v případě platby do 1.10.2019 sleva ve výši 400,- Kč.

Úhrada členských příspěvků bude probíhat jednorázově v plné výši. Neponižujeme platby v případě, pokud děti navštěvují trénink jedenkrát týdně.

V případě úhrady členských příspěvků za více dětí z jedné rodiny, se u každého dalšího z dětí příspěvek ponižuje o 500, - Kč.

Potřebné údaje při platbách převodem na účet vyplňujte pečlivě.

Ti, jejichž platba nebude identifikovatelná, budou bráni, jako neplatiči.

Úhrada členských oddílových příspěvků se provádí převodem na účet:

Bankovní spojení : UniCredit Bank

Číslo účtu : 2113508248/2700 

Variabilní symbol : rodné číslo do lomítka a v poznámce uvést celé jméno člena

Nejsme plátci DPH.

 

Statistiky

Počet zobrazených článků
66411

Vyhledat

Český atletický svaz

Pražský atletický svaz