Společně sportovat zatím nemůžeme, tak vyhlašujeme hravé domácí sportování. Kdo se zapojí, bude odměněn. Kdo se chce zúčastnit, tak si zaposiluje, protáhne se a ještě to bude zábava.

Co si připravit? Připravte si hrací kostku, mobil,prostor ke cvičení a tréninkový zápisník.

 Jak začít?Lehce se rozcvičte, protáhněte hlavu, ramena, ruce, záda a nohy.

A jde se na to!

 První hra: Spojte se s kamarádem přes aplikaci, abyste se navzájem viděli. Jeden hodí  kostkou. Pod každým číslem je určená jedna série cviku.

                            Číslo 1 - 10  výponů, číslo 2  -  10 lehů – sedů , číslo 3 - 10  dřepů, číslo 4  -  10  výpadů vpřed L a P nohou , číslo 5   10 - kliků, číslo 6 - 10  angličáků

 Cvik provedete. Zapište do zápisníku. Každý hází  5 krát.

Druhá hra

 Vezměte stopky ( třeba na mobilu). Zaujměte pozici prkna (jako když chcete udělat pánský klik) a změřte si navzájem výdrž 30 sekund. Každý den přidejte 3 – 5 sekund.

 Zapište do zápisníku, jak dlouho jste prkno drželi. 

Třetí hra

 Každý vymyslí 2 protahovací cviky a oba cviky splníte. Můžete cviky každý den měnit. Výdrž ve cviku 1 minuta. Po týdnu protáhněte na 1:30 min.Opět do zápisníku zapište, které cviky jste dělali.

 Kdo nemá tréninkový zápisník, může si založit tréninkový deník ze sešitu. Sportovat s hraním budeme 1 měsíc. Začínáme  9.1.2021. končíme  9.2. 2021. Doporučujeme hrát 3 krát týdně. Ale můžete i vícekrát. Vyhodnocení  a předání odměn proběhne po kontrole tréninkových zápisníků. 

Těšíme se na  fotodokumentaci vašeho hraní/sportování.

Kdo si hraje nezlobí!!!

 

Milé atletky, milí atleti!

Nový rok 2021 bohužel musíme zahájit netradičně a to individuálním tréninkem každého z Vás. Jsme moc rádi, že se nám podařilo v listopadu a v prosinci, hned po uvolnění vládních nařízení, začít s tréninkem. I když byla zima, tak jste se zúčastňovali v hojném počtu a myslím, že jsme si trénink společně užili. Doufám, že budeme brzy pokračovat......Snažte se být co nejvíc venku, domluvte se ve dvojicích a zkuste se proběhnout po okolí. Doma posilujte a protahujte celé tělo.

Sledujte dění v republice. Hned jak to půjde budeme pokračovat. Těšíme se na Vás. Trenéři AK Vega

Asi všichni jsou rádi, že končí nejpodivnější rok tohoto století. Radostně přivítejme rok 2021. Věřme, že bude lépe, že se vše zklidní a budeme dělat věci, které nás baví. 

                 Hodně zdraví, štěstí a radosti v roce 2021

Podkategorie

Členské oddílové příspěvky jsou stanoveny na období září 2022 - červen 2023. S tím, že od letošního roku přistupujeme k pololetní platbě. Platba za pololetí ve výši 2800,- Kč je splatná do 30.9. za období září – leden) a do 31.1. za období únor - červen.

Neponižujeme platby v případě, pokud děti navštěvují trénink jedenkrát týdně.

V případě úhrady členských příspěvků za více dětí z jedné rodiny, se u každého dalšího z dětí příspěvek ponižuje o 250, - Kč za jedno pololetí.

 

Členské příspěvky na výše uvedené období je třeba uhradit do 30. září 2022.

Potřebné údaje při platbách převodem na účet vyplňujte pečlivě.

Ti, jejichž platba nebude identifikovatelná, budou bráni, jako neplatiči.

Úhrada členských oddílových příspěvků se provádí převodem na účet:

Bankovní spojení : UniCredit Bank

Číslo účtu : 2113508248/2700 

Variabilní symbol : rodné číslo do lomítka a v poznámce uvést celé jméno člena

Nejsme plátci DPH.

Statistiky

Počet zobrazených článků
235724

Vyhledat

Český atletický svaz

Pražský atletický svaz