Závodní sezóna je sice daleko, ale vše co natrénujete nyní, se Vám bude hodit. Co proto musíte udělat?  Splnit několik úkolů v tomto měsíci. Bude na Vás, jak si plnění úkolů naplánujete. Co je důležité? Každý týden navýšíte o několik cviků zátěž. Na konci měsíce se budete cítit silnější a v lepší kondici.  Protahování po tréninku je samozřejmostí.

Začínáme 7.2. 2021

1 týden 7.2. – 14.2.2021

1. Švihadlo 100 přeskoků

2. Odrazy 10 krát( odpichy, žabáky, po jedné noze L – P, poskočný klus)

3. 8 rovinek (cca 80 m )na 60%

4. 80 břišáků

5.40 kliků

2 týden 14.2. – 21.2.2021

1. Švihadlo 120 přeskoků

2. Odrazy 15 krát( odpichy, žabáky, po jedné noze L – P, poskočný klus)

3. 9 rovinek (cca 80 m) na 65%

4. 90 břišáků

5. 45 kliků

 3 týden 21.2. – 28.2.2021

1. Švihadlo 130 přeskoků

2. Odrazy 17 krát( odpichy, žabáky, po jedné noze L – P, poskočný klus)

3. 10 rovinek (cca 80 m)na 70%

4. 95 břišáků

5. 50 kliků

4 týden 28.2. – 7.3.2021

1. Švihadlo 135 přeskoků

2. Odrazy 20 krát( odpichy, žabáky, po jedné noze L – P, poskočný klus)

3. 12 rovinek (cca 80 m)na 75%

4. 100 břišáků

5. 55 kliků

Můžete rozložit do 2 -3 tréninků v týdnu.

Přejeme pevnou vůli. Rodiče se mohou přidat. Foto potěší. Vše si pište do tréninkového sešitu. 

Společně sportovat zatím nemůžeme, tak vyhlašujeme hravé domácí sportování. Kdo se zapojí, bude odměněn. Kdo se chce zúčastnit, tak si zaposiluje, protáhne se a ještě to bude zábava.

Co si připravit? Připravte si hrací kostku, mobil,prostor ke cvičení a tréninkový zápisník.

 Jak začít?Lehce se rozcvičte, protáhněte hlavu, ramena, ruce, záda a nohy.

A jde se na to!

 První hra: Spojte se s kamarádem přes aplikaci, abyste se navzájem viděli. Jeden hodí  kostkou. Pod každým číslem je určená jedna série cviku.

                            Číslo 1 - 10  výponů, číslo 2  -  10 lehů – sedů , číslo 3 - 10  dřepů, číslo 4  -  10  výpadů vpřed L a P nohou , číslo 5   10 - kliků, číslo 6 - 10  angličáků

 Cvik provedete. Zapište do zápisníku. Každý hází  5 krát.

Druhá hra

 Vezměte stopky ( třeba na mobilu). Zaujměte pozici prkna (jako když chcete udělat pánský klik) a změřte si navzájem výdrž 30 sekund. Každý den přidejte 3 – 5 sekund.

 Zapište do zápisníku, jak dlouho jste prkno drželi. 

Třetí hra

 Každý vymyslí 2 protahovací cviky a oba cviky splníte. Můžete cviky každý den měnit. Výdrž ve cviku 1 minuta. Po týdnu protáhněte na 1:30 min.Opět do zápisníku zapište, které cviky jste dělali.

 Kdo nemá tréninkový zápisník, může si založit tréninkový deník ze sešitu. Sportovat s hraním budeme 1 měsíc. Začínáme  9.1.2021. končíme  9.2. 2021. Doporučujeme hrát 3 krát týdně. Ale můžete i vícekrát. Vyhodnocení  a předání odměn proběhne po kontrole tréninkových zápisníků. 

Těšíme se na  fotodokumentaci vašeho hraní/sportování.

Kdo si hraje nezlobí!!!

 

Milé atletky, milí atleti!

Nový rok 2021 bohužel musíme zahájit netradičně a to individuálním tréninkem každého z Vás. Jsme moc rádi, že se nám podařilo v listopadu a v prosinci, hned po uvolnění vládních nařízení, začít s tréninkem. I když byla zima, tak jste se zúčastňovali v hojném počtu a myslím, že jsme si trénink společně užili. Doufám, že budeme brzy pokračovat......Snažte se být co nejvíc venku, domluvte se ve dvojicích a zkuste se proběhnout po okolí. Doma posilujte a protahujte celé tělo.

Sledujte dění v republice. Hned jak to půjde budeme pokračovat. Těšíme se na Vás. Trenéři AK Vega

Asi všichni jsou rádi, že končí nejpodivnější rok tohoto století. Radostně přivítejme rok 2021. Věřme, že bude lépe, že se vše zklidní a budeme dělat věci, které nás baví. 

                 Hodně zdraví, štěstí a radosti v roce 2021

Podkategorie

Členské oddílové příspěvky pro nové členy jsou stanoveny na období září 2020 - červen 2021 na výši 4500,- Kč

 

Členské příspěvky pro stávající členy jsou stanoveny na 3 800 ,-Kč při platbě do  30.9.2020, v případě platby po tomto datu je částka  oddílového příspěvku 4 500,- Kč !

 

Úhrada členských příspěvků bude probíhat jednorázově v plné výši. Neponižujeme platby v případě, pokud děti navštěvují trénink jedenkrát týdně.

 V případě úhrady členských příspěvků za více dětí z jedné rodiny, se u každého dalšího z dětí příspěvek ponižuje o 500, - Kč.

 

Členské příspěvky na výše uvedené období je třeba uhradit do 30. září 2020.

Potřebné údaje při platbách převodem na účet vyplňujte pečlivě.

Ti, jejichž platba nebude identifikovatelná, budou bráni, jako neplatiči.

Úhrada členských oddílových příspěvků se provádí převodem na účet:

Bankovní spojení : UniCredit Bank

Číslo účtu : 2113508248/2700 

Variabilní symbol : rodné číslo do lomítka a v poznámce uvést celé jméno člena

Nejsme plátci DPH.

                Rozpis tréninků na listopad 2020

Součásti každého tréninku:

Rozcvička: Zahřátí (rozklusání 500 m),

                   protažení (hlava, ruce, ramena, trup, nohy),

                   abeceda (liftink, skipink, zakopávání, předkopávání, jamajka, klus poskočný, koleso),

                   rovinky 80 m (2x stupňovaná, 1x rychlá 80%)

 

Hlavní část: viz. datum níže

Protažení: Překážkové sedy (vnitřní i vnější), nohy za hlavu

 

Pauzy mezi úseky a odrazy jsou do zotavení, maximálně 2 min. (u tréninků rychlostní vytrvalosti jsou pauzy napsané zvlášť)

Data v závorkách jsou dobrovolné výběhy. Tzv. fartlek (běh přizpůsobený terénu – z kopce zrychlím, do kopce zrychlím, na rovinkách si hraju s tempem, přeskakuju kaluže, klacky, dobíhám ostatní běžce, běhám pozadu,…)

 

(1.11.)        Fartlek 30 min.

2.11.           Rychlost

         Rozcvička ↑

            Hlavní část :    6x 30 m naplno z polovysokého startu

                                   4x 30 m naplno s padaným startem

                                    2x 50 m vysoký skiping

                                   3x 60 m rovinka na 90%

            Protažení ↑ + protažení předních stehen v leže na břiše

4.11.           Fartlek 30 min.

6.11.           Síla doma

         https://www.youtube.com/watch?v=oAPCPjnU1wA&ab_channel=BullyJuice

 

(8.11.)        Fartlek 30 min.

9.11.           Odrazy

         Rozcvička ↑

            Hlavní část:     100 přeskoků přes švihadlo snožmo

                                   3x 16 výpadů na místě s přeskokem (8 každá noha) (pro upřesnění - https://www.youtube.com/watch?v=ym00nr8Lzo8&ab_channel=Z%C3%A1sobn%C3%ADkposilovac%C3%ADchcvik%C5%AF )

                                   50 přeskoků přes švihadlo vysoká kolena

                                   50 přeskoků přes švihadlo zakopávání

                                   2x 20 žabáků

                                   4x 30 m skoky po jedné noze (2x L, 2x P)

                                   1x 20 žabáků

                                   150 přeskoků přes švihadlo (50 snožmo, vysoká kolena, 50                                              zakopávání)

            Protažení ↑ + protažení lýtek a předních stehen v leže

11.11.                  Rychlostní vytrvalost

            Rozcvička ↑

            Hlavní část:     2x 100 m na 70% (pauza 3 min)

                                   2x 150 m na 70% (pauza 3 min)

                                   2x 200 m na 70% (pauza 3 min)

                                   2x 100 m na 70% (pauza 3 min)

                                    Výklus 6 min.

            Protažení ↑

 

13.11.                  Síla doma

         https://www.youtube.com/watch?v=UoC_O3HzsH0&ab_channel=FraserWilson

 

(15.11.)      Fartlek 30min.

 

16.11.                  Rychlost

         Rozcvička ↑

            Hlavní část :    2x 80 m naplno (rovinky v rozcvičce dělám taky)

                                   6x 20 m naplno z polovysokého startu

                                   1x 80 m zakopávání pozadu

                                   3x 80 m rozložená rovinka (20 m naplno a 10 m uvolním krok)

                                   3x 80 m uvolněná rovinka na 60%

            Protažení ↑

 

18.11.                  Fartlek 30 min.

20.11.                  Odrazy

         Rozcvička ↑

            Hlavní část:     150 přeskoků přes švihadlo snožmo

                                   4x 30 m jeleních skoků

                                   4x 30 m skoky po jedné noze (2x L, 2x P)

                                   3x 20 žabáků

                                   300 přeskoků přes švihadlo (100 snožmo, 100 vysoká kolena, 100                                   zakopávání)

                                   Výklus 6 min.

            Protažení ↑

 

(22.11.)      Fartlek 35 min.

23.11.                  Rychlostní vytrvalost

         Rozcvička ↑

            Hlavní část:     100 m na 70% (pauza 2 min.)

                                   150 m na 70% (pauza 2 min.)

                                   200 m na 70% (pauza 2 min.)

                                   250 m na 70% (pauza 2 min.)

                                   200 m na 70% (pauza 2 min.)

                                    150 m na 70% (pauza 2 min.)

                                    100 m na 70%

                                    Výklus 6 min.

            Protažení ↑

 

25.11.                  Fartlek 30 min.

27.11.                  Síla doma

          https://www.youtube.com/watch?v=IeGrTqW5lek&ab_channel=FraserWilson

 

(29.11.)      Fartlek 35 min.

30.11.                  Rychlostní vytrvalost

            Rozcvička ↑

            Hlavní část:     8x 150 m na 80% (pauza 2 min.)

                                   Výklus 10 min.

            Protažení ↑

Tak hurá do trénování

Rámcová pravidla pro trénink 

1.Rozcvička:

   Na začátku se vždy rozcvičte. Všichni to umíte.

Hlava, ruce, ramena, trup, nohy nebo podle videa

2.Hlavní část:

    Cvičte přesně podle návodu  

3.Závěrečná část:

Každý trénink zakončete protažením.

Hlavní pozice:

a/ dřep na plných chodidlech

b/sed roznožný, předklon

c/překážkový sed, nezapomeňte vyměnit nohy

d/stoj spojný a ohnutý předklon k nataženým nohám

 

Rozpis tréninku 30.3. – 3.4.2020

1.Rozcvička: taneční

https://www.youtube.com/watch?v=10vVaWfDzak

Hlavní část:

Našla jsem skvělé cvičení naší reprezentantky v badmintonu Terezy Švábíkové, kterým nepohrdnou ani ostatní sportovci. Proto první trénink na doma je od ní.

http://svabikova.cz/cviceni-na-doma-1/

Rozcvička na malém prostoru

Pro atlety skvělá péče o nohy a chodidla

2.Výlet do přírody s rodiči a se švihadlem

Vždy po 10 minutách si dejte 25 – 50 přeskoků přes švihadlo. Střídejte způsoby přeskakování. Čím delší procházka, tím více přeskoků.

 3.Rozcvička: Taneční https://www.youtube.com/watch?v=-1PuS_MkOZU

  Hlavní část:               

Ještě jednou cvičení s Tezezou

http://svabikova.cz/cviceni-na-doma-1/

Tentokrát je to posilování

Cvičení na doma – 2. posilování

 

Rozpis tréninků 6.4. – 10.4.2020

1.Rozcvička:

https://www.youtube.com/watch?v=WFsuJK8ABu8

Hlavní část:Posilování břišních svalů  na adrese  FitnessGo:

https://www.youtube.com/watch?v=bURYSaLl7rE

Dodržujte pokyny instruktorky. Přípravka cvičí s rodiči. Prosím rodiče o kontrolu správnosti cvičení.

2. Rozcvička :  přípravka:

https://www.youtube.com/watch?v=l8lpVqto0gA

https://www.youtube.com/watch?v=MUqcYwr92SI

 Rozcvička : žactvo:

https://www.youtube.com/watch?v=eBfBpJ6kyjs

Hlavní část -  Posílení celého těla  

https://www.youtube.com/watch?v=sN6XgeeyXlk

Cvičte počet opakování, které jste schopni zvládnout dobře technicky.

3.Rozcvička v přírodě

Běžecká ABC,rovinky(cca 80m) - 10 krát na 70% rychlosti, odrazová cvičení ( žabáky, skoky  po 1 noze L,P, odpichy, poskočný klus) po 10 opakování 

  Přípravka 1  krát

  Žactvo mladší 2 krát

  Žactvo starší 3 krát

 

Rozpis tréninků 13.4. – 17.4.2020

1.Rozcvička :Přípravka :

https://www.youtube.com/watch?v=VoP0G0BcBPw

 Hlavní část

Protahování končetin

https://www.youtube.com/watch?v=LXE-fYGa5I0

2. Rozcvička v přírodě

Pobyt v přírodě dlouhá procházka, kolo, lehký běh( cca 30 minut)

 

 3. Rozcvička: Přípravka:

https://www.youtube.com/watch?v=Mf8FYm9NnVM

Žactvo:

https://www.youtube.com/watch?v=G55ajW6UVWE

 Hlavní část: všichni             

               Protahování a posilování zádových svalů

https://www.youtube.com/watch?v=x2rooOQIEgc

Rozpis tréninků 18.4. - 26.4.

1.Volný klus nebo rychlá chůze 30 - 45 minut.

Běžecká ABC  ( stačí na 20m)  

Protahování  15 minut

2. Švihadlo 10 krát 25 přeskoků

3. Posilování : ruce - kliky 4 krát 6 

                     břicho - 4 krát 20 opakování

                    záda  4 krát 10 opakování

                    nohy 3 krát  10 dřepů

Protahování 15 minut

Rozpis tréninků  27.4. - 3.5.

Zkuste již venku:

1. rozklusání 8 minut, rozcvičení, ABC

 10 krát rovinka  cca 80 m, rychloat - na pohodu svižně

protažení 10 minut

2. rozklusání 8 minut, rozcvičení , ABC

polovysoké starty  6krát 30m,

sprinty   5 krát 50m ( na 70 %)

výklus 8 minut, protažení

 3. rozklusání 8 minut, rozcvička, ABC

odrazová cvičení : 10 krát odpichy, 10 krát L,P odrazy, 10 krát žábáky, 10 krát angličáky --- 2 série

výklus 10 minut, protažení

Rozpis tréninků  4.5 - 10.5. 

1.Volný klus nebo rychlá chůze 30 - 45 minut.

Protažení 10 minut

2. Běhání do kopce ( od hájenky v Prokopáků)

  2 série   3krát 20m, 3 krát 50 m

výklus 10 minut, protažení  10 minut

3. Posilování celého těla :ruce -

 

                   břícho - 4 krát 20 opakování

                    záda  4 krát 10 opakování

                    nohy 3 krát  10 dřepů

                   ruce 4 krát 10 kliků

 

 

 

 

 

 

 

Statistiky

Počet zobrazených článků
195623

Vyhledat

Český atletický svaz

Pražský atletický svaz